Kdo jsem 

V roce 2002 jsem ukončil studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Následně jsem nastoupil na místo klinického psychologa na psychiatrickém oddělení v Městské nemocnici Ostrava a zároveň jsem byl zařazen do atestační přípravy  v oboru klinická psychologie. Ve snaze rozšířit své zkušenosti jsem z MNO odešel a přijal nabídku MUDr.Hlavinky, se kterým jsem začal působit v rámci psychiatrické ambulance na  Železniční poliklinice Ostrava, která je dnes součástí skupiny Dopravního zdravotnictví,  jako člen skupiny Agel. Zde jsem získal zkušenosti jak v oblasti psychiatrie, tak v oblasti klinické psychologie a psychoterapie. V roce 2008 jsem se tyto zkušenosti rozhodl přenést do své soukromé praxe.

Atestaci z klinické psychologie jsem zakončil v roce 2006 na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. V roce 2008 jsem ukončil pětiletý systematický výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii pod záštitou Institutu kognitivně behaviorální terapie. I přes značné obohacení, jsem došel k závěru, že možnosti tohoto přístupu mne plně neuspokojují a pokračoval jsem v rozšiřování svých znalosti pod záštitou Brněnského institutu psychoterapie(BIP), který je orientován psychodynamicky. Tento přístup vychází z představy dynamiky psychického aparátu, vzájemného vztahu mezi vědomými a nevědomými procesy a rovnováhy duševních sil. Od roku 2010 jsem kandidátem České společnosti pro katatymně imaginativní psychoterapii (KIP), která pracuje s imaginacemi a symbolickým vyjádřením vnitřní dynamiky každého člověka.

Jsem členem Asociace klinických psychologů České republiky, kde jsem, v letech 2011-2015, hájil zájmy oboru klinická psychologie z pozice místopředsedy .

S pochopením psychoterapie i mne samotného mi pomohla tříletá osobní zkušenost v podobě individuální psychodynamické psychoterapie a také zkušenost ze skupinové psychoterapie.

V postoji, že nikdo není neomylný, mám možnost lépe chápat mou práci i mé pacienty za pomocí supervizí u MUDr. Petra Klimpla, CSc. (BIP).